Main Page Sitemap

Omsettelige gjeldsbrev forfall

Partene og den trekkpliktige gis utskrift av namsboken.
Avslutning av forretning for utleggspant Ved utlegg i et formuesgode som leter du etter kvinner leverandør er registrert i et realregister, i en registrert særlig rett i et slikt formuesgode eller i en ideell andel i et slikt formuesgode eller en slik rett, sender namsmannen omgående utskrift av namsboken til.Dersom et trekkpålegg ikke blir etterkommet eller beløp som er trukket ikke blir utbetalt, er den trekkpliktige ansvarlig for beløpet.Endring av utleggstrekk og skifte av arbeidsgiver eller alminnelig verneting.Klage til tingretten over pålegg etter første ledd har oppsettende virkning.Unnlatelse av å foreta trekk medfører likevel ikke ansvar når det godtgjøres at forholdet ikke skyldes forsømmelighet eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra den trekkpliktige eller noen i dennes tjeneste.Beslutningen føres inn i namsboken sammen med en nøyaktig beregning av saksøkerens krav med sakskostnader og renter fram til utleggsdagen og nøyaktige opplysninger om beregningen av renter fra utleggsdagen.Begrensede rettigheter i formuesgodet som namsmannen kjenner til, skal anmerkes i namsboken.Saksøkte skal gis anledning til å uttale seg om valget av utleggsgjenstand.Namsmannen verdsetter de formuesgodene det tas utlegg.Namsmannen skal gi saksøkeren utskrift av namsboken.Ved utlegg i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, underretter namsmannen, dersom det lar seg gjøre, snarest selskapet og forbyr selskapet å betale eller yte til saksøkte.Opplysningsplikten gjelder uten hinder av taushetsplikt.Norske penger som er tatt i forvaring, plasseres til best mulig rente i norsk bank.Utlegg i usikre krav og i deler av formuesgoder.Avslutning av en sak der det ikke blir tatt utlegg Når det ikke blir tatt utlegg fordi saksøkte ikke har formuesgoder eller lønn eller andre pengekrav som nevnt i dekningsloven 2-7 som det kan tas utlegg i, avsluttes saken ved at namsmannen gir begge parter.
Endret ved lov.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap